wstęp organizacja obozu obóz i powstańcy
warunki bytu reżim w obozie pogwałcenie praw
dowody zbrodni przypisy cmentarz jeniecki

     Został założony na terenach poligonowych Lamsdorf/Łambinowice
w okresie wojny prusko-francuskiej (1870-1871) jako miejsce pochówku jeńców
francuskich. W następnych latach pogrzebano na nim kilkudziesięciu pruskich i niemieckich żołnierzy oraz nieliczne osoby cywilne.

     W czasie I wojny światowej w jego bezpośrednim sąsiedztwie utworzono nowy cmentarz dla prawie 7 tys. żołnierzy państw Ententy, którzy zmarli w obozach jenieckich Lamsdorf. Pochowano na nim: 3571 Rosjan, 2606 Rumunów, 344 Włochów, 286 Serbów, 83 Brytyjczyków, 80 Francuzów, 2 Belgów oraz Greka.

    W okresie międzywojennym w wyglądzie obydwu cmentarzy dokonano istotnych zmian. Zlikwidowano ich odrębność i utworzono jeden cmentarz. Zwłoki jeńców państw zachodnich (z wyjątkiem ponad 100 Włochów) ekshumowano w latach 1924 -1926. W pobliżu jenieckich grobów pogrzebano kilkudziesięciu niemieckich przesiedleńców cywilnych, przebywających w Lamsdorf w związku ze zmianą wschodniej granicy Niemiec.

     Podczas II wojny światowej cmentarz stał się miejscem pochówku żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej zmarłych w jenieckich obozach Lamsdorf. Żołnierzy Armii Czerwonej grzebano do 1942 r. w masowych, bezimiennych mogiłach poza ogrodzeniem cmentarza. Pochówek na cmentarzu zakończono w 1945 r. W latach 1945 -1950 zwłoki większości jeńców państw zachodnich ekshumowano i przewieziono do krajów ojczystych bądź na centralne cmentarze wojenne na terenie Polski.
 
    W 1968 r. stary cmentarz jeniecki został uznany za Pomnik Pamięci Narodowej. Opiekę nad nim, w imieniu Urzędu Gminy w Łambinowicach, sprawuje miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Obecnie na terenie cmentarza znajduje się 6274 oznakowanych grobów, 7 pomników oraz stary, graniczny kopiec poligonu.
 

Cmentarz jeniecki

 

Cmentarz jeniecki

 

Cmentarz jeniecki

 

wstęp organizacja obozu obóz i powstańcy
warunki bytu reżim w obozie pogwałcenie praw
dowody zbrodni przypisy cmentarz jeniecki