Oddział Działu Historycznego Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
W 1963 r. zrodziła się w Opolu myśl uczczenia ofiar hitlerowskiego Wehrmachtu, które zginęły męczeńską śmiercią w byłym obozie jenieckim Stalag VIII B i Stalag VIII F. Władze polityczne i administracyjne województwa opolskiego zobowiązały Muzeum Okręgowe w Opolu do zajęcia się tą sprawą. Równolegle prowadzono dwa przedsięwzięcia:

a) budowę pomnika na terenie masowych grobów jenieckich na pagórku niedaleko Klucznika,
b) odbudowę budynku byłej komendantury poligonu w Łambinowicach i urządzenie w nim ekspozycji muzealnej, poświęconej obozom jenieckim.
Po przeprowadzeniu robót budowlanych Muzeum Okręgowe w Opolu zlecUo opracowanie scenariusza ekspozycji muzealnej Stanisławowi Łukowskiemu i Stefanowi Popiołkowi. Opracowanie plastyczne wykonał, na zlecenie PSP Władysław Początek, Antoni Ganczarska x Jakub Schroter. Otwarcie Muzeum nastąpiło 30 sierpnia 1964 roku.

Muzeum centralne
Decyzją Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz ZBoWiD i Ministerstwa Kultury i Sztuki, postanowiono tę jedyną w swoim rodzaju placówkę podnieść do rangi muzeum centralnego i nadać jej charakter placówki naukowo-badawczej. Stało się to dnia 7 VIII 1965 r. W 1973 roku na wniosek Rady Muzealnej zmieniono nazwą Muzeum. Odtąd pełna nazwa placówki brzmiała: Muzeum Martyrologii i Walki Jeńców Wojennych w Łambinowicach.
Zakres prac powierzonych Muzeum wykracza poza obozy łambinowickie i obejmuje całość problematyki jenieckiej. Dlatego też w 1984 r. łambinowickie muzeum stało się Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Dojazd
Łambinowice leżą przy linii kolejowej Opole-Nysa. Droga od stacji PKP do Muzeum wynosi 1,5 km.
Dojazd autobusami PKS z Opola, Niemodlina, Korfantowa i Nysy.

Wstęp do Muzeum jest bezpłatny; dzieciom poniżej 13 lat wstęp do Muzeum zabroniony,
 

Pomnik na terenie masowych grobów jenieckich

 

"Niemcom i Polakom"

 

Jedna z licznych makiet w muzeum

 

wstęp organizacja obozu obóz i powstańcy
warunki bytu reżim w obozie pogwałcenie praw
dowody zbrodni przypisy cmentarz jeniecki